Sognegård » Reglement
Reglement for udlejning af Borbjerg Sognegård

Sognegården stilles til rådighed for alle arrangementer af såvel kulturel art arrangeret af foreninger og til private sammenkomster.

Sognegården kan kun lejes af personer over 18 år.
Ved ungdomsfester (klassefest 16-20 års fødselsdage o.s.v.) skal der være mindst 8 forældre til stede. 

Sognegården består af:
stor sal, lille sal, aula, vestibule, garderobe, toiletter og køkken med god anretterplads. 

Udlejning af faciliteterne kan ske samlet eller delt.

Lejeafgiften fastsættes for et år af gangen. Oplysning herom kan indhentes hos sogngårdsbestyreren.

Sognegården kan, såfremt det er ledigt, stilles til rådighed dagen før til forberedelse af et arrangement.

Det er ikke tilladt at slå søm eller tegnestifter i vægge eller døre.

Enhver der får sognegården overladt, er ansvarlig for, at der hersker god orden og at faciliteter og inventar ikke lider overlast.

Lejeren er erstatningspligtig for evt. forvoldt skade både ude og inde. 


Bestyrelsen

 
Kultur og Fritidscenter | Borbjerg | Hvam | Hvamvej 84| 7500 Holstebro | Tlf.: 2077 6300 | info(@)kulturogfritidscenter.dk | CVR. 14433902