Center
 

Velkommen til
Borbjerg-Hvam
 

Kultur- og Fritidscenter.


Her finder du links til de forskellige foreninger. Du kan se booking af hallen. Du kan nedenfor se nyheder, dagens aktiviteter og månedskalenderen.

Åbningstider Køkkenet:

Mandag  : 7.00-16.00
Tirsdag   : 
7.00-16.00
Onsdag   : 7.00-16.00
Torsdag  : 7.00-16.00
Fredag    : 7.00-16.00
Aften og weekend efter behov


Du kan følge Centercafeen på facebook - klik her

Tlf køkken 20676300
Tlf center 20776300


 
Generalforsamling.
 
Den selvejende institution, forening Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter afholder generalforsamling.
 
Onsdag d. 21. Marts 2018 kl. 19.30
i
 Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter.
 
Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Årsregnskab fremlægges af kassereren
  4. Indkomne forslag:
  • Orientering og drøftelse af planer om udbygning af Centret og Skolens overtagelse af Sognegården.
  • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Per Madsen, modtager ikke genvalg.
                  Bjørn Jacobsen
                  Steen Bjerrum
Valg af 2 suppleanter
  1. Valg af 1 revisorer
  2. Eventuelt
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden, Per Madsen, Søbakken 7, Borbjerg, mail: per.bente@mvbmail.dk i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 
Indkomne forslag, samt revideret regnskab vil være fremlagt til gennemsyn i Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter fra d. 16.03.18
 
Som medlem af foreningen kan optages personer, der er bosiddende i Borbjerg Sogn, eller som er medlem af en institution, forening eller selskab med hjemsted i Borbjerg Sogn. Optagelse sker ved at der tegnes et indskud på mindst 250 kr. Hvis du tidligere har betalt indskud eller givet bidrag til Centret er du medlem og har stemmeret.
Nye medlemmer kan optages ved at indbetale mindst 250 kr. til kasserer Bjørn Jakobsen, Spar Borbjerg eller til Borbjerg Sparekasse.
 
Centret er vært ved et lille traktement.
 
Bestyrelsen.
Kultur og Fritidscenter | Borbjerg | Hvam | Hvamvej 84| 7500 Holstebro | Tlf.: 2077 6300 | info@kulturogfritidscenter.dk | CVR. 14433902